V. Babik

Nyva Vinnytsya Squad

Defender Age
25  
20  
 
Midfielder Age
35  
24  
26  
 
Attacker Age
23  
 
Coach Age