V. Babik

Nyva Vinnytsya Squad

Defender Age
23  
19  
 
Midfielder Age
34  
23  
24  
 
Attacker Age
22  
 
Coach Age