V. Babik

Nyva Vinnytsya Squad

Defender Age
24  
19  
 
Midfielder Age
34  
24  
25  
 
Attacker Age
23  
 
Coach Age