V. Babik

Nyva Vinnytsya Squad

Defender Age
25  
20  
 
Midfielder Age
35  
25  
26  
 
Attacker Age
24  
 
Coach Age